Prières en créole haïtien

perpetuelLe signe de croix :

Onon Papa a , ak pitit la, ak Lespri Sen.
Amèn.

Le Notre Père :

Papa nou ki nan syèl la,
Se pou yo rèspekte non ou;
Se pou yo rekonèt se ou ki Rwa;
Se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la.

Pen nou bezwen chak jou a, ba nou li jodiya,
Padonen sa nou fè ou tankou nou padone moun ki fè nou kichoy.
Pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou ak sa ki mal. 

Paske se ou menm sèl ki Rwa,
Se ou menm ki gen tout Pouvwa,
Se ou sèl ki merite konpliman pou tout tan.

Amèn.

Le Je vous salue Marie :

Mari se pou kontan.
Ou menm ki plen favè, 
Granmèt la avèk ou.
Li beni ou pase tout fiy,
E li beni Jezi, pitit ou fè a.
Mari, ou sen,
Ou se Manman Bondye, nou se pechè.
Lapriyè pou nou jodiya
Ak lè nou prèt pou nou mouri. 

Amèn. 

 
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :